Chestionare online

Uneori viata ne separa de noi insine si pierdem contactul cu realitatea din noi din acest motiv este bine venit un screening al starii de fapt, pe diferite paliere ale vietii noastre. Asa cum este de recomandat sa facem analize de sange la 6 luni si cel mai tarziu, la 12 luni, asa se impune si screeningul psihologic pentru a afla despre starea ta de bine si calitatea vietii tale psihologice. Modalitatile pot fi diverse. Un prim pas ar fi evaluarea la intervale regulate a starii de bine.

Scala de deznadejde

Scala online de perceptie a stresului

Test de autoevaluare – soluţionare a conflictelor!

Chestionar stil comunicare

 

Psihodiagnoza face referinţă la un “complex de strategii şi tehnici constituite pentru a permite o evaluare sistematică şi obiectivă a condiţiei psihologice – procese, dispoziţii, abilităţi şi aptitudini, trăsături de personalitate, structuri tipologice şi relaţionale – ale unei persoane sau grup de persoane” (M. Minulescu). Procesul de evaluare psihologică implică metode multiple – cantitative sau calitative- şi constă in strângerea de date realizată prin utilizarea a mai multor procedee specifice acestor metode cât şi în scopul inţelegerii, diagnosticării şi prognosticării comportamentului. Cele mai importante procedee de evaluare psihologică sunt: testarea, interviul şi observaţia directă a comportamentului.

Funcţiile testării psihologice constau in : 1. Funcţia evaluativă – se referă la cunoaşterea şi evaluarea capacităţilor psihice, a structurii de personalitate individuale precum şi la evidenţierea variabilităţii psiho-comportamentale sau a diferenţelor interindividuale 2. Funcţia decizională – vizează utilizarea rezultatelor testării in : a) actul de decizie individual privind viitorul personal, cunoaşterea şi acceptarea de sine, implicarea în programe de dezvoltare personală, orientarea spre eficienţă şi performanţă, alegerea unei specializări adecvate înzestrării aptitudinale şi vocaţiei. b) actul de decizie psihologică privind : diagnosticul stării prezente şi prognosticul evoluţiei psiho-comportamentale a unui subiect sau al unui grup, modalităţile de intervenţie cognitivă, motivaţională şi comportamentală la nivel individual şi la nivel de grup, orientarea şcolară, profesională şi vocaţională, selecţia pentru programe speciale c) actul de decizie psihopedagogică privind îmbunătăţirea actului didactic prin stabilirea unor programe educaţionale adaptate particularităţilor individuale şi destinate remedierii unor probleme legate de adaptare-integrare-reuşită şcolară, tulburări de comportament, abandon şcolar, conflicte.

Leave a Reply