Functiile familiei

Necesitățile care au determinat oamenii să formeze familii au devenit funcții specifice ale acesteia. O familie se formează pentru a realiza niște scopuri clare, derivate din trebuințele fiecăruia, dar și din oportunitățile și obligațiile sociale.

Funcțiile familiei sunt:
1. funcția psihologică – asigură suportul emoțional, nevoile de securitate, de protecție, incluzând și ajutorul mutual bazat pe sentimentele de egalitate, de respect și de dragoste între parteneri, între părinți și copii, între frați și surori;
2. funcția identitară – asigură sentimentul apartenenței și al coeziunii, construcția identităților personale, statutare și intime ale soților și ale copiilor;
3. funcția economică – asigură veniturile necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale membrilor familiei, părinți și copii;
4. funcția biologică –asigură satisfacerea nevoilor afectiv-sexuale ale partenerilor, procrearea copiilor și asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare dezvoltării biologice normale a tuturor membrilor familiei;
5. funcția educativă a copiilor –asigură îngrijirea și creșterea lor, procesul instructiv-educativ familial și condițiile adecvate educației și pregătirii școlare și profesionale a copiilor;
6. funcția socială – asigură integrarea sociale a copiilor și în general a tuturor membrilor familiei;
7. funcția culturală – asigură perpetuarea culturii (limbii, obiceiurilor, tradițiilor, experienței de viață, selectarea și transmiterea valorilor general-umane, naționale, familiale și personale).

Cuzneţov L. Pedagogia familiei. Suport de curs. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Chișinău, Primex-Com S.R.L., 2013, pag. 21.

Leave a Reply