Indici de stare de bine ai unei persoane

Organizaţia Mondială a Sănătăţii precizează că starea de bine a persoanei este dată de următoarele elemente interdependente:
ACCEPTARE DE SINE
•    Atitudine pozitivă faţă de propria persoană
•    Acceptarea calităţilor şi defectelor personale
•    Percepţia pozitivă a experienţelor trecutului şi viitorului
RELAŢII POZITIVE CU CEILALŢI
•    Încredere în oameni
•    Sociabil(e)
•    Intim(e)
•    Nevoia de a da şi de a primi afecţiune
•    Atitudine empatică
AUTONOMIE
•    Independent(ă)
•    Hotărât(ă)
•    Rezistă la presiunile de grup
•    Se evaluează după standarde personale
•    Nu este excesiv preocupat de expectanţele şi evaluările celorlalţi
CONTROL
•    Sentiment de competenţă şi control personal asupra sarcinilor
•    Crearea de oportunităţi pentru valorizarea nevoilor personale
•    Opţiuni conforme cu valorile proprii
SENS ŞI SCOP ÎN VIAŢĂ
•    Direcţionat de scopuri de durată medie şi lungă
•    Experienţa pozitivă a trecutului, bucuria prezentului şi relevanţa viitorului
•    Curiozitate
DEZVOLTARE PERSONALĂ
•    Deschidere spre experienţe noi
•    Sentimentul de valorizare a potenţialului propiu
•    Capacitate de auto-reflecţie
•    Percepţia schimbărilor de sine pozitive
•    Eficienţă
•    Flexibilitate
•    Creativitate
•    Nevoia de provocări constructive
•    Respingerea rutinei

Leave a Reply