Identitatea sexuală

Identitatea sexuală se construieşte pe baza integrărilor succesive şi simultane a şapte componente:
•    sex genetic, determinat obiectiv prin aspectul cromatinei din nucleii celulari ai pielii, mucoaselor etc.;
•    sex gonadic, atestat de evidenţierea celulelor reproducătoare în glandele genitale;
•    sex fenotipic, conferit de aspectul organelor genitale;
•    sex legal, declarat pe baza semnului sexului fenotipic;
•    sex hormonal, atestat de hormonii androgeni, pentru bǎrbaţi şi de cei ovarieni pentru femei;
•    sex ca statut social, conferit şi recunoscut de microgrupurile sociale;
•    sex psihologic, sau conştiinţa identităţii sexuale, bazată pe integrarea conştiinţei Eu-lui corporal şi a Eu-lui psihologic, exprimate în sex-rol masculin şi sex-rol feminin;

Leave a Reply