Stilul părinţilor de a-şi exprima emoţiile

Specialistii atentioneaza asupra faptului că parinţii reprezintă modele de comportament pentru copiii lor, iar în urma observării acestor modele, copiii vor prelua anumite modalităţi de exprimare emoţională şi implicit de relaţionare socială. Exprimarea emoţiilor de către părinţi se poate realiza fie prin discuţiile despre emoţii, fie prin manifestările emoţionale non-verbale (expresia facială, gesturi, intonaţie, etc.). Un factor de risc legat de stilul de exprimare emoţională al părinţilor este reprezentat de frecvenţa cu care părinţii utilizează cuvinte care denumesc emoţii. Atunci când părintele adoptă atitudini prin care evită discuţiile despre emoţii, le minimalizează, ridiculizează sau critică copilul pentru că îşi exprimă emoţiile, acesta va avea probleme nu doar în exprimarea emoţiilor, dar şi în conştientizarea propriilor stări emoţionale. Consecinţa este aceea că aceşti copii vor întâmpina dificultăţi în manifestarea empatiei şi în achiziţionarea comportamentelor prosociale, cum ar fi împărţirea jucăriilor şi oferirea ajutorului. Părinţii pot atrage atenţia asupra anumitor stări emoţionale în cadrul situaţiilor din viaţa de zi cu zi. De exemplu, într-o situaţie în care copilul nu vrea să împartă o jucărie cu un alt copil sau unul/una dintre fraţi/surori, ar putea spune „vezi că o superi pe sora/fratele tău”.  Pe de altă parte, părinţii care exprimă non-verbal cu frecvenţă mai mare emoţii negative influenţează modul în care copiii lor îşi vor exprima emoţiile. Nu este întâmplător faptul că acei copii care exprimă cel mai adesea emoţii negative sunt percepuţi ca fiind mai puţin abili din punct de vedere social, stabilind cu mai multă dificultate relaţii cu ceilalţi copii, comparativ cu cei care exprimă preponderent emoţii pozitive. S-a constatat faptul că exprimarea emoţiilor pozitive este percepută ca un element esenţial pentru iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi, pentru capacitatea de a rezolva în mod eficient conflictele şi implicit pentru dobândirea strategiilor eficiente de reglare emoţională.

Leave a Reply