Formele de abuz sexual

Abuzul sexual – forme 

 1. Violul şi molestarea
 2. Pornografia
 3. Expunerea copiilor la acte sexuale ale altora
 4. Agresiunea sexuală asupra copilului
 5. Prostituţia infantilă/juvenilă
 6. Traficul copilului în scopuri sexuale
 7. Exploatarea sexuală a copiilor
 8. Exploatarea sexuală în scopuri comerciale a copiilor
 9. Turismul sexual cu copii
 10. Căsătoriile timpurii (ECPAT, 2001).

Efecte ale abuzului (Kairys, S.; Johnson, C., 2002; Latimer, J., 1998; Osofsky, J., 1999)

 • preocupare accentuată spre sine (încercarea de a înţelege propriile gânduri, emoţii, comportamente) concretizată în cogniţii distorsionate privind propria persoană (rolul său) şi cei din jur (gândire ilogică privind acţiunile, gândurile celorlalţi), datorate halo-ului negativ care-i însoţeşte întreaga activitate cognitivă (stimă de sine scăzută, incoerenţă/incongruenţă în construirea sinelui).
 •  instabilitate emoţională, nivele crescute de anxietate, frică, depresie, singurătate, furie, agresivitate, vină, ruşine.
 • competenţe sociale generale scăzute sau deficitare, ataşament insecurizant cu adulţii sau cu grupul de egali, comportament de retragere, nivel de empatie scăzut, izolare socială, atitudini de nonconformism, percepţie distorsionată a sinelui în raport cu propria sa sexualitate (apud. Atkinson, R., 2003), comportament adictiv cu/fără suport substanţial, agresivitate, violenţă îndreptată spre sine sau spre ceilalţi.
 • dificultăţi de adaptare şcolară, performanţe şcolare scăzute (repetenţie, corigenţe), dificultăţi de învăţare, absenţe, abandon şcolar, lipsa unei orientări profesionale (Peterson & Bell, 1996).
 • sănătate fizică precară: astm, ulcer, alergii severe etc. (material publicat in 2009)

Leave a Reply