Evaluare psihologica

PRECIZARI SUPLIMENTARE PE MARGINEA SERVICIILOR PRESTATE

I EXAMENE PSIHOLOGICE CURENTE
– examen psihologic la angajarea în munca;
– examen psihologic periodic, în vederea obtinerii avizului pentru continuarea activitatii;
– examen psihologic în vederea promovarii si/sau numirii în functii de conducere;
– examen pentru obtinerea aviz psihologic fertilizare in vitro, activitati voluntariat, acces barou etc;
– examen psihologic pentru avizare ca detectiv particular.

II EVALUARE INDIVIDUALA
Examenul psihologic se realizeaza la solicitarea oricarei persoane, dupa o metodologie complexa care permite furnizarea de informatii cu privire la:
– potentialul intelectual;
– potentialul aptitudinal specific;
– trasaturile de personalitate;
– tipul temperamental;
– modalitati de reactie;
– structura motivationala;
– capacitatea de adaptare la cerintele postului/functiei;
– abilitati de relationare sociala;
– recomandari sau contraindicatii, daca este cazul.

Evaluarea individuala, contra cost, se finalizeaza sub forma unui profil psihologic care are caracter confidential si se înmâneaza numai persoanei care a solicitat evaluarea. Evaluarile psihologice individuale se pot realiza si angajatilor unei companii, în procesul diagnozei organizationale, iar concluziile se prezinta angajatorului numai cu acceptul persoanelor evaluate.

Activităţile specifice de psihodiagnostic şi evaluare clinică, bazate pe evaluarea componentelor descrise mai sus, se pot concretiza în:

  • Examen psihologic (folosit în cele mai multe situații la comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, comisia de expertiză asupra capacității de muncă, alte instutiții solicitante)
  • Raport de evaluare psihologică (copii sau adulți)
  • Aviz psihologic (minori care doresc să participe la spoturi publicitare,  diverse situații când angajatorul solicită avizul pentru funcții de conducere, fertilizare in vitro etc)

Leave a Reply