Consilierea în vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale a elevilor

Scopul fundamental al consilierii este asigurarea unei funcţionări optime a copilului sau adolescentului, scop care se poate atinge prin împlinirea urmatoarelor obiective:

    1. promovarea sănătăţii şi a stării de bine;
    2. dezvoltare personală;
    3. prevenţie.

Consilierea în vederea unei corecte orientări şcolare şi profesionale are obiective şi funcţii specializate bine definite:
– cunoaştea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor, în vederea corelaţiei cât mai eficiente între posibilităţi-aspiraţii şi cerinţe socioprofesionale; stimularea elevilor capabili de performanţe superioare să opteze pentru domenii profesionale în concordanţă cu aptitudinile speciale de care dispun etc.;
– educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste; facilitarea perceperii categoriilor socioprofesionale şi de apreciere a situaţiilor reale de muncă, de respect pentru fiecare domeniu de activitate;
– îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de viitoarele proiecte profesionale şi de carieră; sprijinirea elevilor în prefigurarea proiectivă a devenirii;
– informarea şcolară şi profesională, ce vizează cunoaşterea unor informaţii corecte şi suficiente despre profesie şi domenii profesionale, cunoaşterea realităţilor economice şi sociale, precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; informarea părinţilor cu privire la posibilităţile de formare ale elevilor, precum şi cu dinamica obiectivă a rutelor şcolare şi profesionale;
– corectarea opţiunilor formulate eronat, reorientarea prin consiliere;
– consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor are în vedere elemente de examinare psihologică şi psihosocială a elevilor în general, şi a elevilor-problemă în special, aspecte ale adaptării acestora la mediul şcolar, familial şi informal, prevenirea şi rezolvarea cazurilor de eşec şi abandon şcolar, orientarea şcolară şi profesională a elevilor, adaptarea în şcoală-familie-comunitate;
– proiectarea măsurilor specifice pentru optimizarea activităţilor educative;
– sprijinirea activităţilor de perfecţionare şi de cercetare pedagogică organizate zonal de instituţiile de specialitate;
– elaborarea materialelor necesare administratorilor şcolari pentru optimizarea activităţilor manageriale educaţionale, desfăşurate la nivel teritorial şi local.

Leave a Reply