Evaluarea psihologica in vederea ocuparii functiilor publice

Evaluare psihologica complexa, aviz psihologic nivel de integritate – inspector antifrauda

  •   Cadrul normativ privind ocuparea functiilor publice in structurile antifrauda – Conform legislatiei in vigoare (OUG nr. 74/2013), concursul pentru ocuparea functiilor publice – inspector antifrauda – face parte dintr-un pachet de masuri menite sa imbunatateasca si sa reorganizeze activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In acest sens, evaluarea psihologica a personalului din structurile antifrauda este obligatorie. Numirea in functie a inspectorilor antifrauda se va face pe baza de concurs sau examen, ocuparea posturilor fiind facuta in urma promovarii evaluarilor psihologice complexe si de integritate, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii.
  • Evaluarea psihologica in vederea ocuparii functiilor publice in structurile antifrauda –  implica desfasurarea a doua tipuri de evaluari: evaluarea psihologica complexa, care atesta ca persoana in cauza este apta pentru exercitarea functiei de inspector antifrauda si care presupune aplicarea unor teste, chestionare psihologice care sa masoare: nivelul cognitiv, nivelul de maturizare socio-afectiva, echilibrul emotional, responsabilitatea sociala, capacitatea de rezistenta la stress si solicitari intense, lipsa unor accentuari sau dizarmonii de personalitate si evaluarea psihologica a integritatii, care se realizeaza printr-un scurt interviu si completarea unui test, chestionar psihologic care vizeaza aspecte psihologice, sociale si comportamentale care compun profilul psihologic al unei personalitati lipsite de tendinte care pot afecta integritatea (la origine, conceptual de“integritate” presupune insusirea de a fi integru, cinste, probitate, incoruptibilitate,caracter integru –  sentiment al demnitatii, dreptatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita omului, onestitate, intregime morala).
  • Autorizarea furnizorului de prestari servicii psihologice pentru evaluarea functiilor din structurile antifrauda:  Potrivit legii, furnizorul unor astfel de servicii psihologice pentru structurile antifrauda din cadrul ANAF, in speta psihologul care realizeaza examinarea psihologica pentru inspectorii antifrauda este acel psiholog atestat in psihologia muncii si organizationala, psiholog practicant, in regim autonom, certificat si autorizat in conditiile Legii nr.213/2004 privind serviciile psihologice din Romania.

Cabinetul Individual de Psihologie este autorizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania pentru efectuarea de testari psihologice, respectiv eliberarea de avize psihologice de evaluare complexa si integritate pentru inspectorii antifrauda, psihologul titular fiind ateastat in psihologia muncii si organizationala.

  • Finalitatea examinarii psihologice  antifrauda – avizul psihologic inspector antifrauda: examenul psihologic inspector antifrauda (ANAF) se finalizeaza  prin emiterea in mod distinct, a doua avize psihologice, unul care priveste evaluarea complexa a viitorului inspector antifrauda, iar cel de al doilea are in vedere aprecierea nivelului de integritate al candidatului pentru ocuparea functiei publice. Cele doua avize psihologice inspector antifrauda sunt valabile numai in conditii de securizare, respectiv prin atasarea unui timbru profesional, aferent codului de parafa al psihologului atestat care realizeaza evaluarea psihologica, timbru care se ataseaza in partea dreapta a fiecarui aviz psihologic, deasupra caruia se aplica strict, prin imprimare, stampila cabinetului psihologic acreditat.

Potrivit reglementarilor in vigoare privind desfasurarea concursului pentru inspector antifrauda, documentele c are atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art.4 alin (7) lit.b) si c) din OUG nr.74/2013, respectiv avizul psihologic care priveste evaluarea psihologica complexa a candidatului si avizul psihologic de integritate trebuie sa fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului. Cele doua certificate psihologice trebuie  emise in urma unei sesiuni unitare de examinare, realizate de catre acelasi psiholog.

Formularea concluziilor din avizele psihologice se realizeaza in mod sintetic, fara neclaritati sau pasaje obscure. Evaluarea psihologica se finalizeaza prin eliberarea a doua avize psihologice distincte (aviz psihologic evaluare psihologica complexa si aviz psihologic evaluare psihologica de integritate).

  • Reevaluarea: In cazul in care beneficiarul este nemultumit de concluziile evaluarii psihologice, psihologul evaluator initial poate sa efectueze reevaluarea dupa cel putin 15 zile calendaristice, iar in cazul in care beneficiarul este nemultumit de concluziile reevaluarii psihologice si solicita o a doua opinie de specialitate, aceasta se va putea realiza dupa cel putin 30 de zile calendaristice de la examinarea psihologica initiala, de catre un psiholog specialist sau psiholog principal atestati in psihologia muncii si organizationala. Dreptul la a doua opinie se poate exercita doar o singura data. Angajatii structurilor antifrauda sunt testati psihologic periodic. Avizele psihologice negative emise pentru ocuparea functiilor publice antifrauda (inapt/respins) se transmite obligatoriu in baza de date profesionala securizata, cu asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor.

In situatia in care se constata riscul de adictie la beneficiarul serviciilor psihologice, psihologul care efectueaza reexaminarea sau psihologul caruia i s-a solicitat cea de a doua evaluare psihologica, solicita persoanei in cauza sa prezinte dovada realizarii unui consult de specialitate, iar in cazul in care apare confirmarea contraindicatiei, acesta trebuie sa prezinte dovada ca se afla sub monitorizare si ingrijire  specifica.

Leave a Reply Cancel reply