Evaluare psihologica

PRECIZARI SUPLIMENTARE PE MARGINEA SERVICIILOR PRESTATE

I EXAMENE PSIHOLOGICE CURENTE
– examen psihologic la angajarea în munca;
– examen psihologic periodic, în vederea obtinerii avizului pentru continuarea activitatii;
– examen psihologic în vederea promovarii si/sau numirii în functii de conducere;
– examen pentru obtinerea permisului port-arma;
– examen psihologic pentru avizare ca detectiv particular.

II EVALUARE INDIVIDUALA
Examenul psihologic se realizeaza la solicitarea oricarei persoane, dupa o metodologie complexa care permite furnizarea de informatii cu privire la:
– potentialul intelectual;
– potentialul aptitudinal specific;
– trasaturile de personalitate;
– tipul temperamental;
– modalitati de reactie;
– structura motivationala;
– capacitatea de adaptare la cerintele postului/functiei;
– abilitati de relationare sociala;
– recomandari sau contraindicatii, daca este cazul.

Evaluarea individuala, contra cost, se finalizeaza sub forma unui profil psihologic care are caracter confidential si se înmâneaza numai persoanei care a solicitat evaluarea. Evaluarile psihologice individuale se pot realiza si angajatilor unei companii, în procesul diagnozei organizationale, iar concluziile se prezinta angajatorului numai cu acceptul persoanelor evaluate.

Leave a Reply